Plan wypoczynku zimowego – 2015 r.

Ośrodek Kultury i Biblioteka w Czerminie

Ośrodek Kultury w Żegocinie

Wioska Internetowa w Broniszewicach

Świetlica w Pieruszycach

Zespół Szkół Publicznych w Broniszewicach

Zespół Szkół Publicznych w Czerminie

Zespół Szkół Publicznych w Żegocinie

Przedszkole Publiczne w Grabiu