Plan wypoczynku letniego 2017r :

Zespół Szkół Publicznych w Broniszewicach

Zespół Szkół Publicznych w Czerminie

Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Żegocinie

Ośrodek Kultury w Czerminie

Wioska Internetowa w Broniszewicach

Świetlica w Pieruszycach