W dniu 23 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czerminie będzie pełnił dyżur konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich

Starostwo Powiatowe w Kaliszu

 
WR. 042.9.7.2012


I N F O R M A C J A

W dniu 23 kwietnia 2012 roku w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Czerminie będzie pełnił dyżur konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu w ramach tzw. Mobilnego Punktu Informacyjnego

 

Podczas dyżuru pracownik PIFE w Kaliszu będzie udzielał bezpłatnych informacji wszystkim, którzy chcieliby uzyskać finansowe wsparcie z Funduszy Europejskich zarówno w ramach Programu Regionalnego jak i Programów krajowych funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 lub uzyskać pomoc w rozliczeniu środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

W specjalnie przygotowanym stoisku zostaną udostępnione bezpłatne materiały informacyjne poświęcone Funduszom Europejskim.

 

                                                            ZAPRASZAMY


 

Punkt Informacyjny    tel.: 62 501 42 03

Funduszy Europejskich  fax: 62 757 26 22

Starostwo Powiatowe w Kaliszu    e-mail: kalisz.fe@wielkopolskie.pl

Plac św. Józefa 5    e-mail: kalisz.wrpo@wielkopolskie.pl

62-800 Kalisz www.wrpo.wielkopolskie.pl                                                                                                                           www.funduszeeuropejskie.gov.pl