OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czermin Nr X/57/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określania zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Czermin dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz osób wyjątkowo zasłużonych promocji Gminy Czermin.

Lista uczniów, którym przyznano stypendium:

  1. Agata Kaczmarek – zam. Czermin
  2. Jolanta Klemczak – zam. Żegocin