HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W ROKU 2014

L.p

Sołectwo

Termin i miejsce zebrania

Godzina
zebrania

1.

Mamoty

16.01.2014r.-sala RSP

18.00

2.

Pieruchy

06.02.2014r.- sala wiejska

18.00

3.

Żbiki

31.01.2014r.-sala wiejska

18.00

4.

Broniszewice

16.02.2014r.- sala widowiskowa

15.00

5.

Grab

20.02.2014r.- sala wiejska

18.00

6.

Psienie Ostrów

23.01.2014r.- świetlica wiejska

18.00

7.

Strzydzew

28.01.2014r.- sala wiejska

18.00

8.

Skrzypnia

29.01.2014r. sala wiejska

18.00

9.

Żale

30.01.2014r.- Ośrodek Kultury w Czerminie

14.00

10.

Czermin

04.02.2014r.- Ośrodek Kultury w Czerminie

18.00

11.

Łęg

05.02.2014r-. sala wiejska

18.00

12.

Wieczyn

19.02.2014r.- sala wiejska

18.00

13.

Żegocin

18.02.2014r.- Ośrodek Kultury w Żegocinie

18.00

Terminy zebrań mogą ulec zmianie.