Informacja o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Czermin” została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych Edycja I.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 5 692 205,01 PLN

Kwota dofinansowania: 4 180.000,00 PLN

Wkład własny: 1 512 205,01 PLN

Cel projektu:
Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.Okres realizacji:02.06.2022 r. podpisanie umowy z Wykonawcą zadania.

W dniu 05.12.2022r sporządzenie protokołu ostatecznego technicznego odbioru robót.Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację trzech Zespołów Szkół Publicznych:  w Broniszewicach, Czerminie i Żegocinie. Zakres robót obejmował:

termomodernizację ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej – szkoła Czermin i Żegocin, wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, podbitki dachu – szkoła Broniszewice, wymianę instalacji odgromowej, przebudowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych, opasek wokół budynków, przebudowę kotłowni na paliwo stałe z kotłem klasy 5 ecodesign o mocy 150kW wraz z technologią kotłowni – szkoła Czermin, wymianę kotła na paliwo stałe o mocy 75 kW klasy 5 ecodesign z rozdziałem obiegów grzewczych – szkoła Żegocin, wymianę części grzejników w szkole w Broniszewicach, montaż kurtyn powietrznych nad drzwiami wejściowymi.

BRONISZEWICE

CZERMIN


ŻEGOCIN