Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego – URSUS 912 z pługiem do odśnieżania.

Przedmiot sprzedaży: ciągnik rolniczy URSUS 912 z pługiem do odśnieżania

 • nr rejestracyjny : PPL 62EM
 • rok produkcji : 1986
 • data I-szej rejestracji : 01.1986 r.
 • nr identyfikacyjny : 01881
 • typ i pojemność silnika : ZS (ZETOR 4001.1) 4562 cm 3
 • moc silnika : 61 kW (82 KM)
 • aktualne wskazanie licznika : 1205,4 mtg
 • skrzynia biegów: manualna (16+8)
 • masa własna / d.m.c.: 3970 kg / brak danych
 • rodzaj napędu: tylny
 • kolor : żółty
 • ogumienie:
 • przednie lewe – zużycie 70%, prawe- zużycie 70%,
 • tylne: lewe – zużycie 50%, prawe- zużycie 50%,

wyposażenie dodatkowe :

pług do odśnieżania: konstrukcja zawieszona na ramie, regulacja    wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego, kąt odchylenia bocznego stały, przestawianie strony prawa/lewa za pomocą cięgła stałego. Szerokość odkładnicy: 250 cm; wysokość: 60 cm. Lemiesz gumowy w dobrym stanie.

Cena wywoławcza : 13.680,00 zł brutto

Aby przetarg mógł zakończyć się wynikiem pozytywnym zaoferowana cena musi być wyższa od wywoławczej.

 Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. tj. piątek o godz. 1000 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Czermin 1B.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 410,00 zł na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie : BS Pleszew O/Czermin nr 61 8407 0003 0202 8264 2000 0003 na ciągnik rolniczy URSUS 912 z pługiem do odśnieżania.

Każdy uczestnik przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium, celem okazania go wraz z dowodem osobistym, Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później  niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną  w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu nastąpi na podstawie protokołu wydania, niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie lub pod nr tel. 62 741 73 25

Informacji dotyczącej stanu technicznego ciągnika rolniczego URSUS 912 z pługiem do odśnieżania udziela Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie, Czermin 1B, tel. 660 800 605

Ciągnik można oglądać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-14 po uprzednim uzgodnieniu  z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie.