WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej położonej  w miejscowości Czermin, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej   nr KZ1P/00021478/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 252/10 (RVI)  o powierzchni 0,8090 ha. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Całość w załącznikach!