Uchwała Rady Gminy Czermin w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin

Zmiana Regulaminu z dnia 26.05.2017r.