INFORMACJA
zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Wójt Gminy Czermin uprzejmie informuje, że od miesiąca lipca 2016 r. nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych zarówno dla odpadów selektywnych, jak również dla odpadów zmieszanych. Odpady zmieszane odbierane będą w jednym dniu na terenie całej gminy i odpady zbierane selektywnie również w  jednym dniu (wszystkie frakcje: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne).

Pobierz harmonogram