Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie znajduje się miejsce doraźnego przetrzymywania bezdomnych psów.
Osoby zainteresowane przygarnięciem psa mogą uzyskać informacje w tej sprawie
Zakład Gospodarki Komunalnej, Czermin 1b, tel. 62 741 73 25;
Urząd Gminy w Czerminie, tel. 62 741 60 31

Aktualnie do adopcji:

ok. 3-letni Czoko