Gmina Czermin dołączyła do Programu WSPIERAJ  SENIORA!!!

Gmina Czermin przystępuje do programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.

Program trwa do 31 grudnia 2020 roku.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Wsparcie seniorów będzie polegało w szczególności na :

-dostarczeniu zakupów(tzn artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.)

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu może skorzystać ze wsparcia dzwoniąc na ogólnopolską infolinię   w ramach programu Solidarnościowy Korpus Seniorów  – nr telefonu: 22 5050-11-11.

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczenia ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z każdym zgłaszającym.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę do Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czerminie, następnie pracownik ośrodka skontaktuje się z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia.