Cyfrowa Gmina – podpisanie umowy

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Gmina Czermin w dniu 08.04.2022r. podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Przyznany grant przeznaczony będzie na cyfryzację urzędu gminy oraz szkół poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, niezbędnych do realizacji  pracy i edukacji zdalnej, szkolenia oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu – 148 050,00 zł.

Dofinansowanie z UE 100%