Czermin, dnia  14 .02.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy ,  

 Centralny Port Komunikacyjny Sp. Z o.o. za pośrednictwem pełnomocnika BBF sp. zo.o. na terenie Gminy Czermin prowadzi działania związane z budową linii komunikacyjnej nr 85 na odcinku Sieradz – Kalisz – Pleszew oraz budową linii kolejowej na odcinku Pleszew – Poznań  ( Studium- Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego)

Proponowana budowa skupia się w obszarze terytorialnym w obrębie miejscowości  Czermin, Wola Duchowna, Mamoty, Skrzypnia , Strzydzew i Pieruchy.

W związku z powyższym zapraszam  na spotkania w celu przedstawienia szczegółów planowanej inwestycji właścicieli posiadających nieruchomości w miejscowościach Czermin, Wola Duchowna, Mamoty, Skrzypnia, Strzydzew  i Pieruchy.

W miejscowości Czermin i Wola Duchowna  na spotkanie w dniu 28 lutego 2022 roku   o godz.10.00  w Sali Ośrodka Kultury w Czerminie.

W miejscowości  Mamoty   na spotkanie w dniu  28 lutego 2022 roku o godz.13,00 w sali Klubu „Iskra”.

W miejscowości Pieruchy na spotkanie w dniu 01 marca 2022 roku o godz. 10.00 w Sali  wiejskiej w Pieruchach.

W miejscowości  Strzydzew  na spotkanie  w dniu 01 marca 2022 roku  godz. 13.00 w Sali wiejskiej w Strzydzewie.

W miejscowości   Skrzypnia  na spotkanie w dniu 02 marca 2022 roku o godz. 12.00 w Sali wiejskiej w Skrzypni

Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt przebiegu realizacji zadania publicznego –  tzw. 8 wariantów przebiegu linii kolejowych. Na stronie www.czermin.wlkp.pl w zakładce Aktualności zamieszczona została mapa poglądowa z przebiegiem linii kolejowych przez Gminę Czermin ze wskazaniem na miejscowości : Czermin, Wola Duchowna, Mamoty, Skrzypnia, Strzydzew  i Pieruchy.

Powyższa mapa poglądowa została przygotowana przez Firmę BBF sp.zo.o., która działa w imieniu  spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Mapkę pobrano ze strony:   https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k09

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 jpg Ciąg-9-linia-85-arkusz-6-z-8 497 KB
2 pdf prezentacjaBBF-CPK-Czermin 3 MB