Zmiana funkcjonowania godzin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czerminie

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 września br. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czerminie będzie otwarty w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 12.00.