We wtorek 25 grudnia 2018 roku zmarł podpułkownik Ludwik Misiek, żołnierz AK, pilot szybowcowy,  inżynier urbanista, wiceprezes Zarządu Okręgu „Wielkopolska”  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej . Podczas II wojny światowej dowódca jednej z drużyn plutonu Kedywu.

Ludwik Misiek urodził się 12 sierpnia 1926 r. w Pleszewie. Przed wojną ukończył sześć klas szkoły powszechnej i złożył egzamin do gimnazjum w Pleszewie. We wrześniu 1939 r. został wywieziony wraz z rodziną do Lwowa. Po powrocie do Wielkopolski rozpoczął działalność konspiracyjną w placówce wywiadowczej „Aluminium”. Był tam archiwistą, łącznikiem i kurierem dla wyższych szczebli komendy Armii Krajowej. W 1942 r. został zaprzysiężony do Armii Krajowej otrzymując pseudonim Robert.

Po wojnie rozpoczął karierę sportową. Latając szybowcami trzykrotnie pobił rekord Polski, a w 1959 także rekord świata. Ze sportu zrezygnował dopiero po 80 roku życia, będąc jednym z najstarszych pilotów szybowcowych w Europie.

W dniu 11 listopada 2009 roku ppłk. Ludwik Misiek uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej bohaterską postawę ludzi uczestniczących w przejęciu zrzutu broni w Wieczynie,  a 14 października 2014 r. wziął udział w uroczystościach odsłonięcia pamiątkowej tablicy przy pomniku samolotu ku czci lotników polskich w Czerminie. Wówczas to przekazał również do biblioteki szkolnej książkę swojego autorstwa pt.: „Lotnicze historie”.


ppłk. Ludwik Misiek (drugi z prawej)