zjazd150Dnia 13 maja 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. Zjazd był podsumowaniem pracy Oddziału Gminnego kadencji  2011-2015. Tym samym odbyły się wybory nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego.

Dnia 13 maja 2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie. Zjazd był podsumowaniem pracy Oddziału Gminnego kadencji  2011-2015. Tym samym odbyły się wybory nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego. Przed wyborami  zgodnie z porządkiem obrad złożone zostało sprawozdanie przez Prezesa Zarządu druha Sławomira Spychaja. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium.
Zjazd był również okazją do podziękowań i wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój ochotniczego pożarnictwa na terenie Gminy Czermin. Druh Prezes Sławomir Spychaj, który jednocześnie pełni funkcję Wójta Gminy odznaczony został Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” .  
Wybrano nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie na lata 2016-2020 w następującym  składzie:
Prezes – Sławomir Spychaj
Wiceprezes – Stanisław Jankowski
Wiceprezes – Andrzej Nowaczyk
Komendant gminny – Zbigniew Serbiak
Sekretarz – Anna Cierniak
Skarbnik – Mariusz Krysiński
Członek zarządu – Maciej Kubicki
Członek zarządu – Andrzej Szymczak
Członek zarządu – Ryszard Szarczyński
Członek zarządu – Łukasz Orszulak
Członek zarządu – Zdzisław Woroniecki

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego:
Przewodniczący – Marcin Filipiak
Wiceprzewodniczący – Zbigniew Nowaczyk
Sekretarz – Krzysztof Paprocki

zjazd 1

zjazd 3

zjazd 2