wa00W dniach 15.01 – 18.01.2016 odbyło się zimowisko dla uczniów gimnazjum w Czerminie zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II działające przy Zespole Szkół w Czerminie.

Dla uczniów przygotowano szereg zajęć i atrakcji m.in:. gry i zabawy sportowe, wyjazd do Kalisza na seans filmowy, wyjazd na kręgielnie do Żerkowa, rajd pieszy do Gołuchowa, uczestnictwo w pokazie udzielania pierwszej pomocy oraz w wystawie motocykli .

Przez cały czas trwania zimowiska udostępnione były dla młodzieży sale: komputerowa i gimnastyczna. Podczas zimowiska uczniami opiekowali się nauczyciele: Mariusz Mańczak, Paweł Kaczmarek i Renata Ratajczyk.

wa01

wa02

wa03

wa04

wa05

wa06