WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Żegocin, stanowiącej własność Gminy Czermin Sprzedaży podlega działka nr : 618/18 o powierzchni 0,1346 ha, Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00020733/6, zgodnie z którą prawo własności zapisano na rzecz Gminy Czermin. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

 

Całość w załącznikach!