Informacja dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego w dniu 24 marca 2015 roku.

Pobierz