INFORMACJA

dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego w dniu 26 września 2015 r. (sobota).

Wójt Gminy Czermin informuje, że w dniu 26 września 2015 r. (sobota) na terenie Gminy Czermin odbędzie się objazdowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych typu: stare meble, dywany, zużyty sprzęt AGD i RTV (telewizory, radia, komputery, lodówki itp.).

W związku z powyższym informacje o ilości posiadanych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego należy zgłaszać indywidualnie do firmy „ZGO-NOVA” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 21 A 63-200 Jarocin pod numerem telefonu 62 594 26 72 do dnia 23 września br.

Wymienione wyżej odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 dnia 26 września 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że sprzęt elektryczny powinien być kompletny tzn. musi posiadać wszystkie elementy wyposażenia.

            Odpady są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

                                                                                       


                                                                                         Wójt

                                                                       /-/ mgr Sławomir Spychaj