Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego


Wójt Gminy Czermin przypomina, że zgodnie z terminarzem odbioru odpadów na rok 2016 w dniu 18 marca 2016 r. (piątek) na terenie Gminy Czermin odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany itp.). Natomiast zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego (zużyty sprzęt AGD i RTV – telewizory, radia, komputery, lodówki itp.) odbędzie się
w innym terminie tj. dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek).

W związku z powyższym informacje o ilości posiadanych odpadów wielkogabarytowych należy zgłaszać do dnia 16 marca br., natomiast o ilości zużytego sprzętu elektrycznego do dnia 27 kwietnia br. Zgłoszenia dokonuje się indywidualnie do firmy „ZGO-NOVA” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 21 A 
63-200 Jarocin pod numerem telefonu 62 594 26 72.

Wymienione wyżej odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7:00 w określone powyżej dni. Jednocześnie informujemy, że sprzęt elektryczny musi być kompletny tzn. musi posiadać wszystkie elementy wyposażenia. Odpady są odbierane w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

                                                                      

                                                                                    Wójt Gminy Czermin
                                                                                   /-/ Sławomir Spychaj