zeg00

W dniu 31.10.2019r. zakończono realizację projektu pn. „Żbiki o czystość dbają, więc zagajnik wysprzątają – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-edukacyjne” realizowanego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

W ramach zadania na terenie istniejącego zagajnika wykonano prace obejmujące m.in. usunięcie chorych i obumarłych drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, wyrównanie terenu, wysiew trawy, zasadzenie nowych drzew. Teren ponadto został wyposażony w ławki, kosze, tablicę informacyjną o zasadach segregacji odpadów oraz tabliczki informacyjne   o gatunkach drzew.

W prace przy realizacji projektu zaangażowali się również  mieszkańcy Żbik. Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 41 500,02 zł. z czego 26 000,00 zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.