„Żbiki o czystość dbają, więc zagajnik wysprzątają – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-edukacyjne”.

W miejscowości Żbiki rozpoczęła się realizacja projektu w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie istniejącego zagajnika. Zakres prac obejmuje  m.in.:

  • roboty przygotowawcze,
  • ścinanie drzew oraz usunięcie karpiny,
  • roboty ziemne związane z przemieszczaniem mas ziemnych,
  • profilowanie skarp i korony i dna nasypów,
  • przygotowanie terenu pod wysiew trawy,
  • dostawa i montaż elementów rekreacyjno-edukacyjnych,
  • prace porządkowe.

W realizację projektu zaangażowani są również mieszkańcy miejscowości Żbiki.

Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2019r.

Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” – uzyskano dotację w kwocie 26 000,00 zł.