straz 150W dniu 26 września 2015 roku na stadionie sportowym w Pleszewie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 26 września 2015 roku na stadionie sportowym w Pleszewie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach udział wzięło 11 drużyn, w tym: w grupie kobiet 4 drużyny, w grupie mężczyzn 6 drużyn.

Gminę Czermin reprezentowała Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie, drużyna żeńska w grupie „C” i męska w grupie „A”. Druhny i druhowie startowali w dwóch konkurencjach:

– konkurencja „musztra”,
– konkurencja ćwiczeń bojowych i sztafety pożarniczej 7×50 z przeszkodami

Obydwa zespoły zajęły I miejsca.

Drużynę żeńską OSP Czermin reprezentowały druhny : Anna Cierniak, Katarzyna Kuźniacka, Sandra Sobczak, Agata Kaczmarek, Patrycja Kaźmierczak, Izabela Ratajczak, Aleksandra Kaczmarek a drużynę męską druhowie: Marcin Woźniak, Maciej Dajczak, Łukasz Góralczyk, Karol Maliński, Karol Sosnowski, Adrian Jaskólski, Adam Cegła, Dominik Kubiak.

straz

straz1