W dniu 23 czerwca 2019 roku o godz. 15:00 na boisku sportowym we Wieczynie zostały przeprowadzone Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło  11 drużyn, w tym dwie drużyny żeńskie i dziewięć drużyn męskich. Organizatorem zawodów był Oddział Gminny ZOSP RP w Czerminie, Wójt Gminy Czermin oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wieczynie. Skład komisji sędziowskiej stanowili: przewodniczący aspirant  sztabowy Zbigniew Kostrzewski, kierownik konkurencji młodszy ogniomistrz Mateusz Wydłuba  z KP PSP w Pleszewie oraz z Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie Maciej Kubicki, Krystian Kaganek, Andrzej Nowaczyk, Ireneusz Sobczak, Zdzisław Woroniecki, Ryszard Szarczyński i Józef Serafin.  Sekretariat prowadziła Natalia Serbiak.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

  • ćwiczenia z musztry
  • sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
  • ćwiczenie bojowe

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie żeńskiej:

1 miejsce OSP Czermin

2 miejsce OSP Strzydzew

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie męskiej:

1 miejsce OSP Strzydzew

2 miejsce OSP Czermin

3 miejsce OSP Grab

4 miejsce OSP Żegocin

5 miejsce OSP Broniszewice

6 miejsce OSP Wieczyn

7 miejsce OSP Pieruszyce

8 miejsce OSP Żbiki

9 miejsce OSP Łęg

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody rzeczowe i pieniężne od Wójta Gminy Czermin  oraz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie. Natomiast zwycięskie drużyny otrzymały dodatkowo puchary za zajęcie I miejsc. Nagrody wręczali: Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP Sławomir Spychaj oraz Wiceprezesi Stanisław Jankowski i Andrzej Nowaczyk. Komendantem zawodów był Zbigniew Serbiak który jednocześnie pełnił rolę spikera.  Plac do przeprowadzenia ćwiczeń wraz z wyżywieniem przygotowała OSP we Wieczynie na czele z Prezesem Mariuszem Krysińskim .