W dniu 9 czerwca br. w Restauracji „BAX” w Pleszewie odbędzie się konferencja  „Problemy opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi oraz sposoby ich rozwiązywania” organizowanąw ramach realizowanego przez Powiat Pleszewski projektu ”Poprawa standardu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”.

Konferencja kierowana jest do opiekunów osób niesamodzielnych oraz praktyków pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Szczegóły konferencji – pobierz