Szanowni Rodzice, informujemy, że istnieje możliwość zapisania dzieci do przedszkola w miesiącu lipcu 2019 roku.Termin zapisów upływa w dniu 14 czerwca 2019 r w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza . Zapisy dotyczą Przedszkola w Czerminie oraz w Broniszewicach. Jeśli w danym przedszkolu liczba zapisanych dzieci wyniesie 10 osób, to przedszkole będzie funkcjonowało w danej miejscowości. Jeśli liczba ta będzie mniejsza, to zostanie wytypowane przedszkole, do którego dziecko przez miesiąc lipiec będzie mogło uczęszczać .O tym, które przedszkole będzie funkcjonować poinformuje dyrektor szkoły telefonicznie zainteresowanych rodziców.