W dniu 27 września br. Gmina Czermin podpisała umowę na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych.  Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Podpisanie umowy miało miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Gminę Czermin reprezentował Wójt Sławomir Spychaj oraz Skarbnik Jarosław Kowalski. Natomiast ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości umowę podpisał Mikołaj Pawlak Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Kwota otrzymana przez Gminę Czermin to 46 795,32 zł. Do tej kwoty Samorząd Gminy Czermin zobowiązany jest dołożyć 1 % ze środków własnego budżetu. Z powyższych środków skorzystają wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Czermin.