Gmina Czermin pozyskała grant w wysokości 60.000 zł na zakup 20 laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w  systemie kształcenia zdalnego”.