Wędkarski Klub Sportowy „Karaś” zakończył realizację projektu pn.: „Budowa altany wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad zalewem w Broniszewicach” . W ramach realizacji zadania wybudowano ogólnodostępną altanę oraz zagospodarowano przyległy teren. Utwardzono miejsce pod altaną, zamontowano w środku 6 betonowych ławek oraz utworzono miejsce na ognisko. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 43 363,88 zł.