Stowarzyszenie na Rzecz Wsi Żale zakończyło realizację projektu pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Żale”. W ramach projektu została wybudowana  ogólnodostępna drewniana wiata (altana) o wym. 7,11 x 4,13 m. Ponadto utworzono miejsce pod ognisko  tzw. grill na kole oraz zamontowano 6 ławek, huśtawkę – gniazdo bocianie, 2 kosze na śmieci i tablicy informacyjną. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 49 997,61 zł.