Zakończono realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – integracyjne przy sali  wiejskiej w miejscowości Łęg ”.

W ramach projektu wybudowano altankę ogrodową, zakupiono ławostoły,  ławki i kosz na śmieci, a ponadto doposażono plac zabaw w elementy tj. gniazdo bocianie, drążek podwójny, piaskownica żółw oraz stół piknikowy. Dodatkowo wyrównano teren, zasiano trawę i posadzono zieleń. W prace przy realizacji projektu zaangażowali się również  mieszkańcy Łęgu. Po zakończeniu realizacji projektu zorganizowano uroczyste otwarcie terenu dla wszystkich mieszkańców.

Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 58 372,06zł. z czego 30 000,00 zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.