Zakończono realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Czermin” realizowanego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu na powierzchni około 250 m2 oraz ogrodzenie z paneli stalowych. Teren został wyposażony również w ławki, kosze, stojak na rowery, tablicę informacyjną oraz ławostół z zadaszeniem.

W prace przy realizacji projektu zaangażowali się mieszkańcy, którzy wykonywali m.in. prace przygotowawcze, porządkowe, montażowe i pielęgnacyjne.

Koszty kwalifikowane  zadania wyniosły 71 343,94 zł. z czego 30 000,00 zł. stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”