Wymiana  Młodzieży Polskiej i Niemieckiej

W dniach od 2 do 7 lipca w Czerminie  realizowany był projekt Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży gdzie organizatorem spotkania  była Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie. Z niemieckiej  gminy Steinhofel uczestniczyło 13 osób natomiast ze strony polskiej 17 osób. Uczestnicy po stronie polskiej jak i niemieckiej  to młodzi strażacy, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, gdzie sześciodniowy  program przyniósł dużo wrażeń. Zostały przeprowadzone zajęcia z pożarnictwa, ekologii, pierwszej pomocy   wszystko w formie dobrej zabawy i edukacji. Były też gry terenowe zadania sportowe, mecze piłki nożnej i siatkowej, wspólny śpiew, nauka języka polskiego i niemieckiego. W programie był również pobyt na  basenie w Żerkowie ze zwiedzaniem miasta i jego zabytkami, podziwianie pradoliny warty z licznymi rozlewiskami gdzie w samym centrum znajduje się Pałac w Śmiełowie w którym mieści się muzeum Adam Mickiewicza .   Organizator projektu zorganizował również wyjazd do Zamku w Kórniku, rejs statkiem po jeziorze Kórnickim, zwiedzanie Starego Rynku w Poznaniu z nowoczesnym centrum handlowym – Stary Browar. Podczas podsumowania programu, gdzie wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili że program był  napięty i zarazem bardzo dobrze przygotowany, bo oprócz wymienionych zajęć i wycieczek zorganizowano również pobyt w miejscowości Łęg gdzie miejscowi strażacy przeprowadzili zajęcia i zawody przy użyciu sikawki konnej, był również wymarsz z mnóstwem zadań do Wigwamu w Mamotach, obydwa zajęcia zostały  zakończone wspólnym grillem. Za całość programu odpowiedzialny był Prezes OSP Zbigniew Serbiak który podziękował wszystkim za pomoc przy realizacji tego przedsięwzięcia, wymienił tu opiekunów Natalie Serbiak, Katarzynę Woźniak i Marcina Woźniaka, gospodarza obiektu gdzie była baza  dyrektora Zespołu Szkół w Czerminie Pana Krzysztofa Orszulaka wraz z obsługą szkoły, Panią Jolantę Markiewicz która pełniła rolę tłumacza i zarazem prowadziła zajęcia z nauki języków, władze Gminy Czermin na czele z Wójtem Gminy. Podkreślił też znaczenie i ogromną rolę fundacji PNWM bez której ta wymiana niebyła by tak bogata.