Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:

  • Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 36,40 m2 w budynku mieszkalnym nr 43, położony w miejscowości Pieruszyce na działce ewidencyjnej nr 67/1 o pow. 1627 m2.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pleszewie  – IV Wydział  Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą KW KZ1P/00039491/3, zgodnie z którą prawo własności zapisano na rzecz Gminy Czermin. Dział III i IV wolny od wpisów.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Wykaz lokal nr w w budynku 43 w Pieruszycach 848 KB