Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami    (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:

  • nr 276/3 ark. mapy 1 położona w miejscowości Skrzypnia o pow. 1,34 ha, zabudowana – (podwórze, budynek gospodarczy/ruina/, budynek mieszkalny , tzw. rządcówka)
  • nr 276/4 ark. mapy 1 położona w miejscowości Skrzypnia o pow. 2,48 ha, zabudowana – (dawny dwór, budynek gospodarczy /ruina/ i park o pow. 1,86 ha)

 Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV  Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie  prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00023556/2 (działka 276/3), i nr KZ1P/00023665/9 (działka nr 276/4)  – zgodnie z którymi prawo własności zapisano na rzecz Gminy Czermin.

Działy III i IV KW nr KZ1P/00023556/2 są wolne od wpisów.

W dziale III KW KZ1P/00023665/9 znajduje się ostrzeżenie, że na tej nieruchomości znajduje się zabytek, dział IV jest wolny od wpisów.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Skrzypnia Dwór 1 MB