Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Działka nr 80 (N) o powierzchni 0,0800 ha położona w miejscowości Wieczyn, księga wieczysta KZ1P/00023159/9. Wyżej wymieniona działka stanowi własność Gminy Czermin. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Wykaz 869 KB