WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców
 
♦ Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Czermin składająca się z działek ewidencyjnych nr: 25/1 o pow. 0,0362 ha, 28/1 o pow. 0,0041 ha, 72/21 o pow. 0,0011 ha.                          

 Pobierz wykaz