OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm./, Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Czermin położonej w miejscowości Żegocin działki nr 76/3 o pow. 4.2600 ha (ark. mapy 1).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Czermin tel. 62 74 16 031 wew. 53.

 

Wójt
/-/ mgr Sławomir Spychaj

 

 

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc Wykaz 37 KB