Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1655) oraz uchwały Rady Gminy Czermin Nr XIV/99/08 z dnia 26.06.2008r.  w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

  • Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Działka gruntowa niezabudowana nr 252/10 o powierzchni 0,8090 ha położona w miejscowości Czermin. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00021478/7, zgodnie z którą prawo własności zapisano na rzecz Gminy Czermin. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc Wykaz dz. nr 252-10 w Czerminie 17 KB
2 pdf Wykaz dz. nr 252-10 w Czerminie 652 KB