Czermin, 10.10.2013r.

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

 O G Ł O S Z E N I E

      W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, tj.:
– lokal mieszkalny nr 2 w budynku mieszkalnym nr 14 w Czerminie na działce ewidencyjnej 49/1 i 49/2 o ogólnej powierzchni 2700 m2.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czermin, Referat Organizacyjno Prawny, tel. 062 7416 – 031 wew. 40.

WÓJT
/-/ mgr Sławomir Spychaj