Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

POBIERZ OGŁOSZENIE