Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj.: działka nr 296/8 o powierzchni 0,1504 ha położona w miejscowości Żbiki.

Pobierz ogłoszenie