Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetagowej na rzecz najemców.