W dniu 4 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Czermin o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców sołectwa Czermin”. Środki w wysokości 30 000 zł zostały pozyskane przez gminę Czermin w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś”.