tt00W dniu 11.05.2016 roku odbył się VIII Turniej Tańca zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie. W konkursie wzięli uczestnicy z następujących ośrodków: WTZ Jarocin, WTZ Nowolipsk, WTZ Gizałki, OW Pleszew, ŚDS Pleszew, ŚDS Fabianow, ŚDS Jarocin, DPS Pleszew. Uczestnicy Turnieju zaprezentowali swoje układy taneczne do hitów z lat osiemdziesiątych.

W dniu 11.05.2016 roku odbył się VIII Turniej Tańca zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie. W konkursie wzięli uczestnicy z następujących ośrodków: WTZ Jarocin, WTZ Nowolipsk, WTZ Gizałki, OW Pleszew, ŚDS Pleszew, ŚDS Fabianow, ŚDS Jarocin, DPS Pleszew. Uczestnicy Turnieju zaprezentowali swoje układy taneczne do hitów z lat osiemdziesiątych.

Całej części konkursowej przyglądało się jury, które wyłoniło zwycięzców: I miejsce WTZ z Jarocina, II miejsce ŚDS z Fabianowa, na III miejscu znalazł się Ośrodek Wsparcia z Pleszewa. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Sponsorami tegorocznego Turnieju byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Gmina Czermin, Bank Spółdzielczy w Pleszewie, Hurtownia art. biurowych i papierniczych Visatos z Pleszewa, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Czerminie, Przedsiębiorstwo Handlowe Wimar z Pieruch, Sklep Wielobranżowy PP. Reslińskich w Czerminie, Piobox Piotr Kaźmierski z Czermina, Rewiz Zygmunt Reszel z Pleszewa, Artur Dereziński (Lewiatan Czermin) Hurt Detal Warzyw i Owoców, Gospodarstwo Uprawy Grzybów w Czerminie – Henryk Kaczmarek.

tt01

tt02