110lecie00W dniu 15 października 2017 roku w Żegocinie odbyła się uroczystość upamiętnienia działań rodu Chłapowskich na rzecz Żegocina oraz 110-lecia Kółka Włościanek w Żegocinie, którą zainaugurowała Msza Św. w intencji Teofili i Józefa Chłapowskich, zmarłych fundatorów i dobrodziejów sanktuarium. Liturgię sprawowali ks. kan. Tadeusz Pietrzak, ks. Krzysztof Domagalski, którzy wywodzą się z żegocińskiej parafii oraz proboszcz Sanktuarium  – ks.kan.Marek Kozica. Gośćmi honorowymi byli potomkowie Rodu Chłapowskich – Maria Chłapowska Naskalska z Krakowa, Piotr Chłapowski z Londynu i prof.Krzysztof Chłapowski z Warszawy.

W dniu 15 października 2017 roku w Żegocinie odbyła się uroczystość upamiętnienia działań rodu Chłapowskich na rzecz Żegocina oraz 110-lecia Kółka Włościanek w Żegocinie, którą zainaugurowała Msza Św. w intencji Teofili i Józefa Chłapowskich, zmarłych fundatorów i dobrodziejów sanktuarium. Liturgię sprawowali ks. kan. Tadeusz Pietrzak, ks. Krzysztof Domagalski, którzy wywodzą się z żegocińskiej parafii oraz proboszcz Sanktuarium  – ks.kan.Marek Kozica. Gośćmi honorowymi byli potomkowie Rodu Chłapowskich – Maria Chłapowska Naskalska z Krakowa, Piotr Chłapowski z Londynu i prof.Krzysztof Chłapowski z Warszawy.
Po zakończeniu nabożeństwa słowo wstępne wygłosił prof. Krzysztof Chłapowski. Prelekcję „Zapomniani Bohaterowie, zapomniane początki” zaprezentował dr Emilian Prałat.Podczas uroczystości zaprezentowały się również zespoły z Ośrodka  Kultury w Żegocinie: Chór Cantare, Agnieszka Wojcieszak, Zespół Salonowy i Zespół Wiolinki. Na zakończenie programu wystąpiła z programem kantatowo-oratoryjnym sopranistka Katarzyna Zawada.
Następnie delegacja Włościanek wraz z uczetnikiami wydarzenia  udała się na grób Teofili i Józefa Chłapowskich, by złożyć symboliczny znicz i kwiaty.  
Trzecia część spotkania miała miejsce w Ośrodku  Kultury w Żegocinie. Tam czekały na wszystkich włościańskie potrawy.

110lecie01

110lecie02

110lecie03

110lecie04

110lecie05

110lecie06

110lecie07

110lecie08

110lecie09

110lecie10

110lecie11

110lecie12

110lecie13

110lecie14

110lecie15

110lecie16

110lecie17