te00W  dniu 4 lutego 2017  roku w Sali Widowiskowej w Broniszewicach  odbył się Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieczynie. Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych: kadet (do 14 roku życia), junior (od 15 do 25 lat), senior (od 26 do 50 lat) oraz senior starszy (powyżej 51 lat).

W  dniu 4 lutego 2017  roku w Sali Widowiskowej w Broniszewicach  odbył się Turniej Tenisa Stołowego Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin. Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieczynie. Turniej rozegrany został w 4 kategoriach wiekowych: kadet (do 14 roku życia), junior (od 15 do 25 lat), senior (od 26 do 50 lat) oraz senior starszy (powyżej 51 lat).  Sędzią głównym turnieju był Maciej Janik.W toku rozgrywek indywidualnych klasyfikacja generalna przedstawiła się następująco:

• w kategorii kadet:
I miejsce: Jakub Grzegorek – OSP Łęg
II miejsce: Marek Wasiewicz  – OSP Pieruszyce
III miejsce: Michał Misiorek  – OSP Pieruszyce •w kategorii junior:
I miejsce: Rafał Maciejewski – OSP Broniszewice
II miejsce: Tobiasz Tarka  – OSP Wieczyn
III miejsce: Karol Kubicki – OSP Łęg

•w kategorii senior:
I miejsce: Maciej Dajczak – OSP Czermin
II miejsce: Robert Mikołajczak  – OSP Broniszewice
III miejsce: Marek Tymecki – OSP Łęg

•w kategorii senior starszy:
I miejsce: Mariusz Witman – OSP Broniszewice
II miejsce: Kazimierz Dubiel – OSP Łęg
III miejsce: Maciej Kubicki – OSP Łęg

Drużynowo I miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach, która otrzymała puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce będą reprezentować Oddział Gminny w Czerminie na turnieju powiatowym.

te01

te02

te03

te04