mecz00Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grabiu zorganizował w dniu 21 czerwca 2015r.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czerminie wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grabiu zorganizował w dniu 21 czerwca 2015r. Turniej Piłki Siatkowej OSP Gminy Czermin. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie turnieju był Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabiu druh Łukasz Orszulak, z ramienia Oddziału Gminnego nad właściwym przebiegiem Turnieju czuwał Wiceprezes Zarządu druh Stanisław Jankowski, sędzią głównym turnieju był pan Krzysztof Orszulak. Turniej rozpoczął się o godz. 14:00. W rozgrywkach, które odbywały się na boisku sportowym w Grabiu udział wzięły 4 drużyny OSP: Czermin, Broniszewice, Grab oraz Żegocin. Drużyny rywalizowały ze sobą w systemie każdy z każdym.

Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

I miejsce – OSP Czermin
II miejsce – OSP Broniszewice
III miejsce – OSP Grab
IV miejsce – OSP Żegocin

           Drużyna, która zajęła I miejsce uhonorowana została pucharem Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie, dyplomem oraz nagrodą rzeczową. Pozostałe drużyny otrzymały dyplom oraz nagrodę rzeczową.

mecz01

mecz02